Copyright Nederlands - Copyright English

Alle foto's en teksten binnen de web site www.photofantasy.nl staan onder copyright van de fotograaf en vallen derhalve onder de Nederlandse en de i nternationale copyright wetgeving.

Alle foto's die u binnen de web site www.photofantasy.nl aantreft zijn uitsluitend bestemd om te bekijken. Geen enkele foto mag, geheel of gedeeltelijk, worden gedownload, gereproduceerd, gecopieerd, opgeslagen, gemanipuleerd of gebruikt worden, in welke afgeleide vorm dan ook, zónder de schriftelijke toestemming vvan de fotograaf.

Elk geheel of gedeeltelijk gebruik van tekst en/of foto's van de web site www.photofantasy.nl is derhalve een schending van het copyright van de fotograaf en overtreding van de wetgeving.

All photographs and text appearing in the web site www.photofantasy.nl are copyright of the photographer and therefore are all protected by the Dutch and the International copyright laws.

The images displayed in the web site www.photofantasy.nl are for viewing purposes only. No photograph or text may be downloaded, reproduced, copied, stored, manipulated or used, whole or in part, of any derivative work, without the written permission of the photographer.

Each use or partial use of text and/or photographs of the web site www.photofantasy.nl is therefore a violation of the copyright of the photographer.

© Photofantasy, laatst gewijzigd: 06-10-11