De fotograaf
 

D e  f o t o g r a a f  . . . . .

De fotograaf is een groot liefhebber van de natuur en dat blijkt ook uit zijn manier van fotograferen: met grote aandacht voor óók de kleine details. Details waarin wij in deze snelle wereld maar al te gauw aan voorbij gaan, maar die juist zo duidelijk maken hoe groots de natuur wel niet is.

Naast natuur heeft ook het boerenleven zijn aandacht: daarmee opgegroeid laat je dat niet meer los en vaak zul je de fotograaf dan ook vinden in de nabijheid van boerderijen, naar het erfgoed van zijn eigen jeugd.

Sfeervolle foto's presenteren, die aan anderen duidelijk maken waaraan zo gauw voorbij wordt gelopen of iets laten zien wat je alleen door het te fotograferen zichtbaar kunt maken, dát is wat hem beweegt.

Om dat te bereiken moet je nét even verder kijken, op zoek naar dat verrassende effect, op zoek naar die pakkende boodschap, op zoek naar een foto die de tekst verstérkt: die beeldende, sprékende foto. Of anders gezegd: oog voor detail is oog voor het unieke.

Dát is wat deze fotograaf beoogt.......en realiseert.

Tot slot: de fotograaf zelf is onbelangrijk, belangrijk is slechts of hij in staat is bij de kijker iets teweeg te brengen. Als hij erin slaagt bij de kijker een snaar te raken, dan kan de fotograaf oprecht blij zijn met zijn fotografie.

De ware ontdekkingsreis
is geen speurtocht
naar nieuwe landschappen,
maar het waarnemen
met nieuwe ogen...

 

 

 

 

 

© Photofantasy, laatst gewijzigd: 01-06-13